De informatie op deze site is met zorg samengesteld door VDM bv. Dit betekent echter niet dat wij de juistheid en volledigheid
van deze informatie kunnen bevestigen.
We geven geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, betreffende de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die wordt gepubliceerd op deze site of waartoe deze site toegang biedt. Elke aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site wordt uitdrukkelijk afgewezen door VDM bv. Er wordt geen garantie gegeven voor de foutloze en ononderbroken werking van de site.